O NAS

RUCH potrzebny do NAPRAWY

Ruch potrzebny do Naprawy – stąd wzięła się nazwa Fundacji Ruch Naprawy. Mamy zamiar skupić się na leczeniu zaburzeń u dzieci, między innymi poprzez aktywność ruchową której w dzisiejszych czasach tak im brakuje.

Fundacja Ruch Naprawy ma na celu zminimalizowanie naturalnych konsekwencji, które niesie ze sobą postęp cywilizacji.

Założenia mamy proste:

  • chcemy naprawiać to, co zostało zaburzone przez rozwój świata
  • chcemy stawiać czoła znacznym wyzwaniom psychologicznym, które są następstwem ewolucji technologii i samego społeczeństwa

Zmiana pokoleniowa jest jedną z największych w historii. Dzieci należące do tego pokolenia mają ułatwiony dostęp do komputerów i smartfonów. Wychowują się z nimi ,,w ręku”. Wynikiem czego tracą dużą część czasu, jaki powinny poświecić na zabawę w tradycyjny sposób, tj. bieganie po podwórku, granie w piłkę itp.

Nie jesteśmy przeciwni zmianom, które zachodzą dookoła nas, wręcz przeciwnie – chcemy tylko wykorzystać nasza wiedzę i doświadczenie , aby pomóc dzieciom i ich rodzinom, przystosować się do zachodzących zmian. Wiemy, że wszystko niesie za sobą plusy i minusy.

„Ruch jest życiem, życie jest ruchem”
A. Senger

Nie mamy możliwości spowodować, aby wróciły czasy zabaw z naszego dzieciństwa. Kiedyś w sposób naturalny, poprzez nieskrępowaną aktywność, młody człowiek przyswajał potrzebną wiedzę życiową. Zabawy były odzwierciedleniem dorosłego życia – w wersji uproszczonej. Każdy był parkourowcem – wspinał się na drzewa, murki; podróżnikiem – razem z rówieśnikami swobodnie przemierzał okolice.

Zmieniły się sposoby wychowywania dzieci, naturalną konsekwencją tego są ograniczone do minimum samodzielne zabawy dzieci poza domem. Zapewniamy dziecku złudne bezpieczeństwo, bo jak nam się wydaje usuwamy z jego życia wszelkie ryzyko.

W tym zamieszaniu wyeliminowaliśmy ruch, który jest niezbędnym czynnikiem w prawidłowym rozwoju oraz poznawaniu siebie, świata i rówieśników.

Fundacja Ruch Naprawy ma na celu pomóc dzieciom oraz ich rodzicom, w sposób kontrolowany zapobiec szkodom jakie niesie za sobą brak dawnych sposobów zabaw. Mózg nie mając dostarczonej odpowiedniej dla swojego rozwoju dawki bodźców, nie dostosowuje się do otaczającego go świata.

Nie stymulowany w odpowiedni sposób, zaczyna nie radzić sobie z prostymi czynnościami dnia codziennego . Dziecko, które nie przyswaja wiedzy poprzez doświadczanie różnych sytuacji, nie ma jak wykształcić w pełni wszystkich zmysłów.

Fundacja Ruch Naprawy poprzez zajęcia, terapie itp stwarza możliwość przeżyć sensorycznych i oswajania się z nimi.

Ruch naprawia – to działa!

Odgrywa on istotną rolę w życiu naszego dziecka. Poprzez ruch poznaje siebie, druga osobę, otoczenie, swoje ograniczenia i możliwości.

„We wczesnych latach rozwoju dziecka zabawa jest niemal identyczna z życiem, zajmuje drugie miejsce po potrzebie bycia nakarmionym, ochranianym i
kochanym. Jest również podstawowym składnikiem fizycznego,intelektualnego,społecznego i emocjonalnego rozwoju ”
A. Montague

Oto przykład:

Terapia ręki – leczenie zaburzeń motoryki u dziecka. Nie są to zajęcia na których tylko kreśli się szlaczki. Odbywają się na dużej sali do ćwiczeń ruchowych. Pracując nad trudnościami manualnymi dziecka należy skupić się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

I w tym przypadku Ruch Naprawia.

„Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą”
A. Schopenhauer