Moi mili, powstaje w naszym Mieście Łodzi inicjatywa oddolna o nazwie RUCH NAPRAWY.

Inicjatywa mieszkańców nie uwikłanych w żadne historie partyjne ani inne nieczyste sprawy.

Chcemy wspierać proces powrotu do normalności na poziomie prawodawstwa, a więc w parlamencie, ale chcemy również działać przede wszystkim w naszym mieście i wpływać na jego kształt, na stosunki miedzy ludzkie a przy tym na stosunki Urzędy – Obywatel, by wszystkim żyło się w tym mieście normalniej.

Chcemy w szerokim zakresie stosowania instrumentów demokracji bezpośredniej. Zapraszam do współpracy osoby zainteresowane wspólnym tworzeniem RUCHU NAPRAWY który pewnie przybierze sformalizowaną strukturę w pełni demokratyczną. Zapraszamy każdego mieszkańca jak i fachowców z rożnych dziedzin naszego życia.

Nasza inicjatywa nie kończy się na wyborach parlamentarnych, chcemy trwale wpisać się w codzienne życie naszego miasta i kraju.

Jeśli działacie w rożnych stowarzyszeniach, klubach itp. to bardzo dobrze. Chcemy zjednoczyć wszystkie środowiska: seniorów, młodych ludzi, studentów, kierowców, rowerzystów, rodziców, pracowników, kierowników, inżynierów i urzędników każdego komu zależy na normalności, na uczciwości w życiu codziennym, na tym co wydawałoby się jest najprostsze.

Nie chcemy wyrywać Was z Waszych środowisk, chcemy byście tam byli nadal ale byśmy w jednym ruchu połączyli swoje siły bo razem osiągniemy znacznie więcej niż będąc rozproszeni.

logo

Chcemy działać lokalnie jednak pewnych rzeczy nie da się zmienić bez zmiany prawa więc nie wykluczamy z czasem szerszych działań. Jednak zdrowy rozsądek podpowiada aby zaczynać porządki od własnego podwórka.

Chcemy walczyć o:

 • nowe miejsca pracy

 • godną pracę i płacę w naszym mieście

 • szkoły dla dzieci nie dla statystyk

 • osoby starsze

 • komunikacje publiczną dla mieszkańców, nie dla urzędnika

 • przestrzeń przyjazną dla wszystkich

 • czystość w mieście

 • URZĄD MIASTA z normalnymi urzędnikami

 • kulturę dostępną nie tylko wybranym

 • likwidację biedy pokoleniowej

 • rewitalizację miasta

 • mieszkania na wynajem

To i mnóstwo innych rzeczy postaramy się wywalczyć by zostawić naszym potomkom lepsze miasto, kraj, lepsze jutro, choć chcemy zacząć zmieniać Łódź i Polskę już teraz.

Jedynym kluczem do osiągnięcia sukcesu w naszym wypadku jest stworzenie OBYWATELSKIEGO WYEDUKOWANEGO SPOŁECZEŃSTWA świadomego swych praw i obowiązków względem państwa, oraz tego co państwo jest winne zwykłemu obywatelowi.

Kilka przykładów:

 1. Urzędnik jest naszym pracownikiem, a nie łaskawcą.

 2. Wytykając nieprawidłowość dziejącą się za nasze (publiczne) pieniądze przyczyniasz się do zmniejszenia DŁUGU NARODOWEGO.

 3. Patrzymy na ręce polityków bo to również nasi pracownicy.

 4. Słuchając mediów zastanówmy się czyje interesy reprezentuje jaka telewizja, gazeta, stacja radiowa, czy inne medium i dopiero wtedy wyciągajmy wnioski.

 5. EDUKACJA

 6. EDUKACJA

 7. EDUKACJA

Poniżej czekamy na sugestie i komentarze.