Nasza Misja

Jak chcemy naprawiać?

Jednym z ważniejszych obszarów naszych działań jest organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów i kursów dla rodziców, nauczycieli, pedagogów na temat Integracji Sensorycznej. Temat ten jest jeszcze mało znany dla rodziców, opiekunów dzieci. Przede wszystkim z tego powodu, że jeszcze 20 lat temu inaczej wychowywano dzieci. Miały one więcej bodźców, doświadczeń sensorycznych z  zabawy na podwórku. Teraz dzieci widać na placu zabaw na godzinę, może dwie .

Zmieniły się czasy , jednak potrzeby do prawidłowego rozwoju dziecka, pozostały bez zmian.

Fundacja powstała w celu podejmowania wszelkich działań na rzecz pomocy dzieciom dotkniętym zaburzeniami integracji sensorycznej.

Najważniejsze, że z pomocą osób, które nie są obojętne na krzywdę dzieci. Razem jest łatwiej i można osiągnąć więcej.

Ruch Naprawy = Naprawiajmy

  1. Naprawiajmy odbiór i przetwarzanie bodźców przez mózg dziecka, poprzez uczestnictwo w terapii Integracji Sensorycznej.

  2. Naprawiajmy, czyli przywracajmy podwórkom i placom zabaw DZIECI!!! – poprzez edukowanie rodziców, nauczycieli o potrzebie dostarczania odpowiedniej ilości bodźców, które umożliwia w największym stopniu zabawa na zewnątrz .

  3. Naprawiajmy podejście rodziców do wychowywania ich dzieci pod parasolem ochronnym.
    Kochasz – pozwól mi być dzieckiem! Brudnym, podrapanym, ale pełnym doświadczeń sensorycznych – czyli szczęśliwym.

  4. Naprawiajmy relacje w rodzinie – ułatwiajmy zrozumieć rodzicom, z jak dużym obciążeniem boryka się ich dziecko.

Tylko poprzez zrozumienie, unikamy frustracji i poczucia bezsilności, jakie rodzi się w środowisku dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.

PLANUJEMY:

  • Stworzenie miejsca, w którym rodzice będą mogli bezpłatnie uzyskać poradę i pogłębić wiedzę na temat zaburzeń integracji sensorycznej oraz bezpłatnie zdiagnozować i w razie konieczności, uczęszczać ze swoim dzieckiem na terapię.
  • Stworzenie portalu edukacyjnego dotyczącego ,,Integracji Sensorycznej”
  • Prowadzenie szkoleń z podstawowej wiedzy w zakresie „Integracji Sensorycznej” dla nauczycieli i rodziców.

  • Propagowanie wiedzy w zakresie „Integracji Sensorycznej” w mediach społecznościowych.

NFZ nie finansuje kosztów leczenia zaburzeń integracji sensorycznej.